work in progress

by astridlampe

de ruimtelijkheid niet verkavelen
die oefening waait ons aan
in poetry not in poems rekent mijn heggenlandschap af
met de (veel) koppigheid van een getructe ik
schenkt niet het opgeblazene
maar dit gedomesticeerde stinkdier
de kunstmatigheid zelve
een blauw heenkomen