men verwoest huizen en bouwt daar

by astridlampe

om nectar en stuifmeel te verzame-
men verwoest huizen en bouwt daar-
Een lezing, een wandeling, een
babbelstroom die niet verstomde.