een harde kern

boeren namen met hun vee
veel mee
boktorren
en spinnen
en werkervaringsplekken

het publiek ‘gebruikt’ die natuur
stilte
kort
en dan

‘een door de lucht vegend geluid’

voordat zo’n levensverhaal de krant haalt
zoeken botsende meningen een
slaapzak en een generator