Hij zweeft met waterdravende benen/door de blauwe oceaan van de lucht

na het verslinden van de ‘aanrader’
voelt de lezer zich verkwikt, in eigen woorden
“Een stuk completer geworden…”

schoffelmachines
lokaliseren de fonteinsculptuur
bouwvolumes
sieren de kustlijn

in de glans schittert het vermoeden
fout hout
(maar)

zelfs dit pantoffeldiertje
wil na ophoesten van het prachtcitaat
veilig de kant aantikken