een elite die zich nog niet heeft gevormd vindt winkelen stressvol

by astridlampe

de slimme techniek van de steekmug vanaf het water zijn de oevers een
foto waard de (te nemen) ruigte printed on recycled papier je ziet percelen 
ontstaan landinwaarts het bloemendorp ostentatief onrust uitstralen woek- 
ren met ruimte nu ik me al vrijer beweeg dit is zonder mobiel of een Picasso