by astridlampe

warning: deze video van een knapperend haardvuur kan het ontzielend geschraap van de graafmachines eraan voorafgaand niet verdringen dit vuur vreet alles denk ik dus voed ik het in gedachte met de schilderdoeken die het behang van onze toekomst zeker stellen