by astridlampe

het verhaal dicteert ons mee te bewegen met de dynamiek van het water
straks onder het verlichte regiem van de kledingbibliotheek mogen wij
bevriezen
pasruim na pasruim ons het stippenschilderij toe-eigenen