by astridlampe

ik hanteer rijm dus//we existeren vervreemd uit een depot dat uit zijn voegen barst/komt een vroeg werkje met schedel/weer tot leven