by astridlampe

er vloeit opvallend veel olie door IS gecontroleerde gebieden nu de verkeersaders langs de Seine dicht zijn zet ik de poëzie wel open laat je kamenier vooral veel ziekte en staatssteun veinzen zinverdoovend in ‘t oor zich storten de reactie van de luchtmacht zal een automatische zijn naast bloed laat ons het contrast