by astridlampe

dit apenspel
traint de benen
dit kleinwild
blijkt vlug en vaardig
ontvlucht de stad nu

tijdelijke bladblazers
de geweren hebben doorgeladen aarduitwrijvingen

gaan de gaten in het akkoord niet dichtlopen
kunstuitingen überhaupt
toch weten wij
in buitenmuseaal verband een vermogen

aan winterslaap te herbergen
in muurtjes van

zorgvuldig
gestapelde
rivierstenen