by astridlampe

met deze papieren bescherming tegen landroof
is de bloementeelt gewaarborgd
noch het vee noch het graf van mijn rozenplukkers
zal woestijnvorming veroorzaken

onze investeringen in steen staan haaks op het geitenpad
gewapenderhand probeert men zich toegang te verschaffen
helaas de onhandige vaas
bestaat alleen als ruïne