by astridlampe

we oefenen poëzie articuleren de liefde we voeren het aantal vliegbewegingen prozaïsch op mijn kap.tein had van meet af aan al

een sprekend mondbeeld